Category Archives: Najave

LIR projekat: Javni poziv za podršku u podizanju zasada i proizvodnju paprike za poznatog kupca

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za fizička lica sa područja opština Gradiška i Novi Grad, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje paprike.

 

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21. partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.

 

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor, te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Takođe, projektom se  predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorije stanovništva, a posebno povratnike, interno raseljene i dugotrajno nezaposlene osobe.

 

Prvenstveni cilj ovog javnog poziva je pružanje prilike zainteresovanim fizičkim licima  iz ruralnih domaćinstava sa područja opština Gradiške i Novog Grada da podnesu prijavu za dodjelu podrške za podizanje zasada i proizvodnju paprike na otvorenom prostoru na pojedinačnim površinama od 2-4 dunuma. Pored paketa podrške od strane UNDP-a, odabranim korisnicima će biti dodijeljen sadni materijal paprike koji će korisnici otplatiti kroz otkup paprike u 2017. godini. Takođe, korisnici će dobiti  i kontinuiranu tehničku i savjetodavnu podršku za komercijalni uzgoj paprike od strane preduzeća za prodaju i organizaciju proizvodnje.

 

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 28. aprila 2017. god. do 17.00 sati.

 

Aplikacije se mogu dostaviti putem pošte u ured UNDP BiH u Banja Luci, na adresu:

UNDP BiH Trg Republike Srpske 1/C1, 78000 Banja Luka.

 

Sve prijave koje se dostavljaju putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“- javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju paprike

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa: +387 33 552 330 ili na e-mail: registry.ba@undp.org.

Ucenici OS ”Vuk STEFANOVIC KARADZIC” SA UCITELJICAMA DANIJELOM TUBIN I DRAGANOM STUPAR TE PEDAGOGOM MILKOM PANDUREVIC POSJETILI UDRUZENJE ”ISKRA”

Tradicionalno, u mjesecu aprilu, obiljezavaju se dani “ISKRE”. Povodom toga, dana 05.04.2017.godine, ucenici nase skole zajedno sa uciteljicama Draganom Stupar i Danijelom Tubin, te pedagogom Milkom Pandurevic, su posjetili sticenike centra djece sa posebnim potrebama.

17820440_1275336332514515_745706005_o(1)

 

Urucili su im pakete sa slatkisima i skolskim priborom. Prilikom posjete, ucenici su izveli kratak program u vidu recitacija, pjesme i glume. Nastavnici i ucenici bili su srdacno docekani, te se na licima moglo vidjeti obostrano zadovoljstvo. Gosti su bili pocasceni sokom i grickalicama. Po povratku, osoblje centra je gostima urucilo prigodan poklon. Vjerujemo da ce se ova tradicija i nastaviti.

17820572_1275336355847846_1336036060_o17820346_1275336372514511_1261549244_o